----------1995 - Viking 95


Sommaren 1995 samlades ett tusental scouter från hela världen i Sotinge, 
Haninge kommun.

Här skulle man segla, ro, laga mat, bygga saker
och hugga en runhäll till minne av händelsen.

En tid innan "Viking 95" började, kom ett par
av ledarna till mig för att lära sig huggteknik.
Sen målade jag upp ornamentiken som skulle
huggas på en häll i området för lägret.

Ornamentik, 
en drakslinga krönt med tjädertupp.


Runhällen är färdighuggen men omålad
Runinskrift: Scouter högg denna sten
under viking nittiofem, Kalle ritade

När scoutlägret gick av stapeln började ledarna hugga,
när de blev trötta lärde de ut tekniken till andra scouter.

Inte mindre än 800 barn (som alltid var redo) var med
och färdigställde runhällen på en vecka. 

Jag önskar att jag hade en bättre bilder på hällen när
den är målad och klar. Om någon besökare här på
hemsidan råkar ha en bild så vill jag gärna låna den.


Målningen har börjat på runhällen i Haninge
Ett äldre namn för
Haninge är Hanveden.

Hane för tjädertupp.
Veden för de stora skogarna.

Hanveden betyder då
"Tjädertuppens skogar".


Tjädertuppen - 1000 årig symbol för Haninge eller Hanveden som är dess gamla namn.
 

Uppdaterad 14 september, 2006 av Kalle Runristare All rights reserved, ©