1995 Viking 95

Runinskrift:

Scouter högg denna sten under viking nittiofem.
Kalle ritade

Sommaren 1995 samlades ett tusental scouter från hela världen i Sotinge, Haninge kommun. Här skulle man segla, ro, laga mat, bygga saker och dessutom hugga en runhäll till minne av händelsen.

En tid före "Viking 95" startade kom ett par av ledarna till mig för att lära sig huggteknik. Sen målade jag upp ornamentiken som skulle huggas på en häll i området för lägret. Ornamentiken kröntes med för området självklar tjädertupp.

När scoutlägret gick av stapeln började ledarna hugga, när de blev trötta lärde de ut tekniken till andra scouter. Inte mindre än 800 barn (som alltid var redo) var med och färdigställde runhällen på bara en vecka. 

Jag önskar att jag hade bättre bilder på hällen när den är målad och klar. Om någon besökare här på hemsidan råkar ha en bild så vill jag gärna låna den.

Ett äldre namn för Haninge är Hanveden.
Hane för tjädertupp och veden för de stora skogarna.
Hanveden betyder m.a.o. "Tjädertuppens skog"

 

Två gånger fram till 2015 har runhällen "återupptäckts".
Runhällen blir snabbt påväxt av mossor, lav och löv.
Det skulle behövas en skyllt på platsen.
Runinskriften är ristad på nusvenska så det finns ingen risk att
den ska blandas med gamla runstenar och hällar eller dömas
ut som förfalskning, det här är en äkta runhäll från 1995.