2004 - Biverstedts runsten

Runinskrift:

Lycka och välfärd till släkten Biverstedt