2008 - Överjärva, Solna
Rekonstruktion av förlorad runsten