2017 - Vikingaliv
En runsten till nya museet på Djurgården
 

Dagbok

Så här gick det till när Vikingalivs runsten skapades.
 
2016-04-05 - Möte på Vikingaliv
Första mötet på blivande Vikingaliv och vi diskuterar och planerar runsten. Jag har med mig en bärbar kopia av runsten Sö Fv 1948; 289 från Aspa bro, Sörmland som fick fungera som provsten framför den blivande entrén. Vi kommer fram till att höjden är bra men att den skulle kunna vara lite bredare.
 
2016-04-12 - Runstensämnet hittas
Ett bra runstensämne är inte vilken sten som helst, den ska ha rätt form, rätt yta och vara av rätt granit, den ska sakna inslag av järn och vara finkornig. Efter lång tids sökande hittas ämnet i Jehanders grustäckt Löten på Munsö, Ekerö.
Närbild på stenens yta, rengjord och fortfarande fuktig. En finkornig granit på över 6 ton.
 
2017-04-29 - Videoklipp!
 
2017-05-20
Den stora drakens huvud och det sörmländska ansiktet syns bäst i kvällssolen då det bildas skuggor i huggspåren. Det är nu jag beslutar mig för att måla huggspåren vartefter arbetet pågår så ni lättare ska se vad som händer.
 
2017-06-04 - Videoklipp!
Dagens videoklipp visar nya detaljer och otydliga huggspår.
 
2017-06-13
Solnedgång. Den sörmländska ormens huvud är hugget men inte de fyra stjärtsluten där de fyra pilarna visar vad jag har att göra till nästa gång.
Den stora drakens bog, ansiktet och lilla drakens huvud är huggna. Ytan på höger sida är lite ojämn och svårare att hugga. Jämför stenens ytan mellan första och sista bilden.
 
2017-06-16
Nu är alla fyra stjärtsluten huggna och uppmålade. Det ni ser på bilden är runstenens mittparti, längst ner på stenen. Det är den glosögda ormens stjärt som kommer ner och avslutas längst till höger i bild.
 
2017-06-24
All ornamentik är uppritad och det mesta är hugget. Den sörmländska ormen kommer bli som en portal med sitt ansikte högs upp i mitten. På båda sidor finns de uppländska drakarna med sina tassar mot mitten och dom håller i något med sina klor...
Nu finns två ormar uppritade under skägget. Bild 1 visar den uppritade ormens huvud, bild 2 när ögonen är klara och bild 3 visar det färdiga resultatet med omålade huggspår i en motljusbild.
 
2017-07-05 - All ornamentik är huggen
All ornamentik är huggen och i centrum finns ett motiv med två människor som dinglar i drakarnas klor. Motivet är taget från en gammal runsten i Grynsta backe, Uppland, runsten U 629.
Jag valde att kopiera in denna detalj för att dels få svar på vad motivet föreställer och dels för att ge Vikingalivs runsten en historisk koppling. Människorna i drakarnas klor kan mycket väl vara en del av en saga, en saga vi antingen glömt bort eller som ändrat skepnad. Nu när motivet visas upp framför Vikingalivs museum kanske någon lyckas känna igen sagan och ge oss en förklaring på vad motivet föreställer.
 
2017-07-17 - Runor
Det första ordet i den långa runinskriften "Vikingaliv"
"Vikingaliv lät resa denna st..."
 
2017-07-25 - Videoklipp!
Se videoklipp på runstenen när lite mer än hälften av runorna är huggna.
 
2017-08-10 - Videoklipp!
I dag höggs den sista runan och Vikingalivs runsten är färdighuggen. Nästa steg är att färglägga mitt arbete och sedan resa den på Djurgården framför museet. Vid invigningen 2 september kommer jag att vara på plats och hugga något extra på sidan av runstenen.
 
2017-08-28 - Flytt och resning
Väldigt tidigt på morgonen kommer kranbilen till Adelsö och hämtar Vikingaliv runsten.
Några timmar efter hämtningen på Adelsö lossas den 6 ton tunga runstenen framför Vikingaliv. Försiktigt ser vi till att runstenens framsida inte visas. På lördag om fem dagar (2 september 2017) blir det invigning och avtäckning.